Een beetje blank, maar niet genoeg

BOEK V/DE WEEK ONVERSNEDEN BELGISCHE RACISME

GeschiedenisOns koloniale verleden kent nog flink wat onfrisse, onderbelichte bladzijden. Historica Sarah Heynssens stelt het geïnstitutionaliseerde racisme aan de kaak in het schrijnende verhaal van de kinderen van Save. Veerle Beel

  Métiskinderen kregen in België een twijfelachtig statuut.

Métiskinderen kregen in België een twijfelachtig statuut.

Wie is Belg en wie kan het worden? Alleen wie dezelfde achtergrond deelt? Zelfs vandaag nog hebben we het moeilijk met die vraag, en blijven we aan mensen met een andere huidskleur vragen ‘waar ze vandaan komen’. Wie zwart is én van bij ons moet zich dubbel bewijzen.

Die houding heeft wortels in ons koloniaal verleden. Historica Sarah Heynssens schreef er een boeiend boek over, aan de hand van de ervaringen van 300 kinderen van gemengde afkomst, die eind jaren 50 uit Rwanda en Burundi werden geëvacueerd. Pas de jongste jaren zijn die ‘kinderen’ – nu al grijzend van haarkleur – op de voorgrond getreden om aan te klagen hoe met hen is omgegaan.

Als kind werden ze in aparte internaten ondergebracht, om hen te ‘redden’ van het Afrikaanse leven. Ze waren in de ogen van de kolonisator ‘beter’ dan de zwarten. Daarom werden ze ook naar België overgebracht. Maar hier ontdekten ze dat ze ‘minder’ waren dan de blanken.

De moeders wisten niet waarvoor ze precies tekenden: een beter leven voor hun kind in een ander land, jawel. Maar waarom kregen ze het adres niet waar hun kind naartoe ging?

Hun verhaal is uniek en tegelijk exemplarisch voor de manier waarop de Belgische overheid omging met de ‘onderdanen’ in de kolonie. Inwoners van Congo konden geen Belgisch staatsburger worden, en de inwoners van het mandaatgebied Ruanda-Urundi al helemaal niet. Er werd een strenge scheidslijn getrokken tussen blank en zwart. Er waren aparte scholen, en het duurde lang voor de eerste universiteit voor zwarten in Kinshasa werd opgericht. De Belgen overheersten en hielden de touwtjes in handen.

Beetje gênant

Het verhaal van de kinderen begint bij hun moeders: inheemse vrouwen die soms uit vrije wil, vaak ook onder dwang, intieme relaties aangingen met blanke kolonisatoren. Ook als ze een traditioneel huwelijk met zo’n man afsloten – bruidsschat incluis – kwamen ze nooit op gelijke voet: de blanke man beschouwde zo’n huwelijk niet als bindend en ruilde de vrouw na verloop van tijd in voor een andere of trouwde tijdens zijn verlof met een Belgische vrouw.

Heynssens kon de hand leggen op heel wat historische bronnen en getuigenissen en schetst een erg gevarieerd beeld: van jonge meisjes die letterlijk van de weg werden geplukt en bij de eerste tekenen van zwangerschap werden weggestuurd, over verkrachtingen door onbekende blanken tot relaties die wel gebaseerd waren op liefde. Maar zelfs dan waren de mannen niet altijd in staat om hun inheemse vrouw te doen aanvaarden, of na hun dood te beschermen. De moeders waren altijd de klos: als ze hun kind alleen grootbrachten, werd dat kind toch beschouwd als ‘verlaten’, en onder dwang bij hen weggehaald.

In Congo is het plaatje minder eenduidig, maar in Ruanda-Urundi werd letterlijk jacht gemaakt op kinderen van gemengd bloed: ze moesten allemaal naar het internaat van Save. Sommige Afrikaanse moeders stemden daarmee in omdat ze hoopten dat hun kind er een betere scholing zou krijgen. Andere verzetten zich tevergeefs. Ze mochten hooguit een paar keer per jaar op bezoek in het internaat en raakten van hun kinderen vervreemd.

Een van die kinderen getuigt in het boek dat de grotere meisjes in het internaat altijd hoopten dat hun moeder zo snel mogelijk weer zou verdwijnen, want het was toch een beetje gênant, zo’n zwarte moeder hebben. De Witte Zusters lepelden de métiskinderen ook het idee op dat ze superieur waren aan de zwarte kinderen van de nabije school.

Op geld uit

Zuster Lutgardis en pater Delooz waren de drijvende krachten achter de evacuatie naar België. Wie zou zich na de onafhankelijkheid om die ‘mulatjes’ willen bekommeren? Er dreigde geweld in die tijd, maar het eigenbelang van de zusters speelde ook mee: als de banden met België werden doorgesneden, zou het internaat uit ons land geen centen meer krijgen voor de opvang van de kinderen.

Heynssens beschrijft mooi hoe er geprobeerd werd om zo veel mogelijk toestemming te krijgen van de moeders, die echter niet wisten waarvoor ze precies tekenden: een beter leven voor hun kind in een ander land, jawel. Maar waarom kregen ze het adres niet waar hun kind naartoe ging? Verschillende moeders bleven hun leven lang zoeken. Reünies die tientallen jaren later plaatsvonden, waren vaak pijnlijk, vanwege de taalkloof en de grote culturele verschillen.

In België geloofde men dat het best was om een ‘clear cut’ te maken met het verleden van de kinderen. Pleegouders die zich afvroegen wat ze moesten doen met een brief van de Afrikaanse moeder kregen het advies vooral niét te antwoorden. Deze moeders hadden hun kinderen immers ‘in de steek gelaten’ en waren toch alleen maar ‘op geld uit’. Blank voelde zich nog altijd mijlenver verheven boven zwart. Ook de kinderen voelden dat aan den lijve: er waren er die goed terechtkwamen in ons land, maar er waren er ook nogal wat die misbruikt of uitgebuit werden, of bij hun pleeggezin in de kelder moesten eten. Ze vielen ten prooi aan alledaags racisme.

Dat racisme was ook geïnstitutionaliseerd: de kinderen werden bij aankomst geen Belg. Ze kregen een twijfelachtig statuut dat sommigen onder hen levenslang last heeft bezorgd. Voor dat onrecht, en alles wat eraan voorafging, kregen de kinderen uit Save vorig jaar excuses van de Belgische Senaat. Het mag toch nog wat méér zijn.

 

SARAH-HEYNSSENS_Save_0002.JPG
SARAH-HEYNSSENS_Save_0001.jpg