About

Vlaams+Parlement+-+24+november+2015.jpg

Dankzij de steun van de vzw Mater Matuta is de geschiedenis van de metissen te Savé opgenomen in de bredere resolutie tot “erkenning van de slachtoffers en overlevers van gedwongen adopties” binnen het Vlaams Parlement. Dit heeft geresulteerd in een aantal hoorzittingen, de samenstelling van een expertenpanel en een eindrapport. In dit eindrapport staan verschillende aanbevelingen waaronder:

 1. Publieke verontschuldigingen vanwege het Vlaamse Parlement: op 24 november heeft de voorzitter van het parlement, Jan Peumans, een brief met verontschuldigingen voorgelezen aan de slachtoffers van gedwongen adopties.
  Je kon de brief hierboven lezen.
 2. Naast de vraag naar erkenning voor het aangedane leed door het Vlaams parlement, is er ook de suggestie om een tentoonstelling te organiseren als vorm van publieke erkenning. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor een tijdelijke tentoonstelling in het Guislain-museum volop aan de gang. In 2016 zal de tentoonstelling te bezoeken zijn.

  Naar aanleiding van dit voorstel zijn twee leden van het comité gaan praten met het museum en hen verzocht om niet namens ons te spreken door hetzij ons te betrekken in de tentoonstelling, hetzij ons niet als onderwerp op te nemen in de tentoonstelling. Als museum over psychiatrie heeft het Guislain museum hier geen rekening mee gehouden.  
 3. De dossiers van alle betrokkenen worden toegankelijk op één plaats: het archief van de Vlaamse instelling Kind & Gezin Dit is het geval voor iedereen onder ons, ook de Franstaligen. Meer info in de luik uw dossier.
 

Grâce au soutien de l’asbl Mater Matuta, l’histoire des métis de Savé est entérinée par le Parlement Flamand pour la "reconnaissance des victimes et survivants des adoptions forcées". C’est l’aboutissement d’un certain nombre d’audiences composées d’un panel d’experts ; historiens, chercheurs et témoins qui donne lieu à un rapport final. Ce rapport final contient plusieurs recommandations notamment suivantes :

 1. Le Président de Parlement Flamand, Jan Peumans, a donné lecture d’une lettre d’excuses adressée aux victimes des adoptions forcées.
 2. Outre la demande de reconnaissance par le Parlement Flamand de la souffrance infligée aux victimes, nous suggérons d’organiser une exposition pour faire connaître les faits publiquement. Actuellement une exposition est envisagée pour l’année 2016 au musée Ghuislain Museum de Gand pour une diffusion publique.

  Suite à cette suggestion 2 membres de notre comité se sont entretenus avec les dirigeants de ce musée. Mais le musée de la psychiatrie n'a l'attitude de tenir compte avec les victimes. 
 3. Que les dossiers de tous ceux qui sont concernés soient accessible en un seul lieu: l’institution Kind & Gezin. Aussi bien pour les néerlandophones que les francophones.. Vous trouverez plus sous le point votre dossier