Dit is voor de vergeten kinderen van de kolonie

Het leed van de metiskinderen kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Maar het is niet te laat voor België om hen te leren koesteren, schrijft Heleen Debeuckelaere in de Standaard van 29 April 2017

 De hoorzitting in de Senaat, afgelopen dinsdag by Bart Dewaele

De hoorzitting in de Senaat, afgelopen dinsdag by Bart Dewaele

Ik ben de kleindochter van een Rwandese vrouw, de dochter van een metis, een van de ‘zondige kinderen’ van Belgische kolonialen met Afrikaanse vrouwen die in de jaren 60 naar België werden gehaald, weggehaald bij hun moeders. Afgelopen dinsdag probeerde ik samen met vele anderen in de Senaat die kinderen een stem te geven (DS 26 april) .

Als het gaat over ons koloniaal verleden hebben we het vaak over wat er daar is gebeurd, alsof het verhalen zijn uit een verre, mysterieuze en gevaarlijke plaats, niet uit een dorp in Limburg of uit de straten van Brussel. Alsof die verhalen uit een ver verleden komen, waar we niet alle dagen over praten. Alsof het verhalen zijn van mensen die honderden jaren geleden hebben geleefd.

Veel van de metiskinderen werden opgevangen in prachtige gezinnen, zijn met veel liefde grootgebracht en zijn zich bewust van de kansen die dit leven hen gegeven heeft. Maar er zijn er ook – en dat is geen kleine minderheid – die staan waar ze staan ondanks hun omstandigheden, niet dankzij.

Je bent zeven, je stijgt op en je komt nooit meer terug. Op een vliegtuig worden gezet naar een ander land – weg van je moederland, naar een vermoedelijk vaderland – terwijl je moeder maar half op de hoogte is, of helemaal niet. In een gezin komen, een pleeggezin, en een pleegzoontje worden, met broertjes en zusjes. Behalve dan dat jij geen broertje bent, maar een speelkameraadje, dat beter niet ergens in uitblinkt, ergens beter in is of slimmer dan het echte zoontje, anders is het niet leuk meer. Je bent geen zoontje, geen broertje, meer een hondje, lijkt het wel.

Dat blijkt nog meer wanneer je op je vijftiende aan de deur wordt gezet, wanneer de liefdadigheid op is en het huis toch te vol. Je komt terecht in een weeshuis, een instelling, waar anderen zijn terechtgekomen omdat ze misdaden hebben gepleegd. Jeugddelinquenten die je direct met hand en tand zullen duidelijk maken wie de baas is. Je komt op een lijst terecht. Voor adoptie. Een lijst voor kinderen die geen ouders hebben. Jij bent geen wees, maar je naam komt toch op die lijst. Ze weten niet waar anders met jou naartoe.

Je komt terecht in een ander gezin, in een andere stad dan je broers en zussen. Je bent te jong om je hun namen te herinneren, om hen nog maar te kunnen beginnen zoeken. Je hoort dingen die je niet begrijpt, maar nooit meer zal vergeten. Van de zuster bijvoorbeeld, wat ‘erfzonde’ is. Je bent zes jaar en je weet weinig over je eigen moeder, maar die erfzonde, die gaat over jou. Van de pastoor hoor je dat je weer wild zal worden op je achttiende. Als volwassen vrouw weet je nog steeds niet wat hij daar nu eigenlijk mee wilde zeggen.

Een nieuw, oude naam

Op school kun je beter niet te hoog mikken. Jij kunt maar beter niet de beste zijn. Niet beter dan de andere, de echte kinderen. Jouw groei wordt bepaald door die van hen. Groter worden is geen optie. Maar je wordt groter en je groeit. En als je haar groeit, moet het er onmiddellijk af. Niemand weet hoe het te kammen, dus houden ze je kort.

Als volwassen man te horen krijgen dat je moeder, je geboortemoeder, een totaal andere naam voor je had gekozen. Niemand schreef hem voor je op toen je weg werd gehaald. Dus je hebt er nooit naar geluisterd. Twijfelen of je die naam dan zal aannemen. Terwijl je hem zelf niet eens over je lippen krijgt.

Na jaren je échte moeder terugvinden. Maar je hebt de papieren niet om haar dichterbij te kunnen brengen. Je kunt niet aantonen dat zij je moeder is, om jullie eindelijk recht te geven op de relatie die jullie is ontnomen. Omdat in een andere administratie ooit iemand anders heeft besloten dat jij geen ouders hebt, en dus ter adoptie kan worden aangeboden. Je kwam terecht in een weeshuis, een instelling, de straat, de bossen. Overgeleverd aan de handen waarin je viel. Soms viel je in goede handen, vaker in handen die niet om je geven, in handen die veel meer van je nemen dan jij wilt geven.

Verhalen die stoppen, wanneer je wilt vertellen wat de pleegvaders, de broers, van jou hebben genomen. Verhalen waarvan je alleen maar wilt zeggen dat ze toch niet met jou en jouw lichaam zijn gebeurd.

We zijn hier nog

Wat denk je dat er kan gebeuren als een kind van zeven jaar in een vreemd land terechtkomt? Waar er geen systeem, geen netwerk is, dat je beschermt. Als je niet buiten dat systeem kunt bestaan omdat je niet volwassen bent, omdat je niet de Belgische nationaliteit hebt, omdat je er gewoonweg niet bij hoort.

Alles wat je denkt dat met deze kinderen kon gebeuren, is gebeurd. En de oplossingen die werden geboden, waren geen oplossingen. Integendeel. Als België de keuze heeft gemaakt om deze kinderen naar hier te brengen, weg te nemen van hun ouders, dan was en is het nog altijd de verantwoordelijkheid van België om voor deze kinderen te zorgen. Om hen te koesteren, te laten groeien, om hun veiligheid te garanderen, zoals wij allen hopen te doen voor onze eigen kinderen.

Die verantwoordelijkheid heeft België niet genomen. Het leed is al geleden, niets wat nog volgt kan dat ongedaan maken. Maar we zijn hier nog, en dus hoeft het verhaal niet zo te eindigen. Ik hoop dat we deze verantwoordelijkheid wel opnemen, en deze kinderen, die nu jouw vrienden, vaders, schoonzussen of moeders zijn, wel koesteren, laten groeien en hun veiligheid garanderen.

Heleen Debeuckelaere schreef deze tekst in samenwerking met Nele Eeckhout, radio- en theatermaker bij Audiocollectief Schik.