Metis van België is een vereniging die de geschiedenis van de metis, voortkomend uit de Belgische kolonisatie, wil bevorderen.  

Deze opdracht omvat verschillende acties :

·       Het vertegenwoordigen van de metis uit Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi en van hun kinderen en hun familie (de huidige generaties inbegrepen), in alle kwesties die te maken hebben met hun gemeenschappelijke geschiedenis, en meer in het bijzonder met het lot van de oud-leerlingen van Save in Rwanda.

·       Hulp aan de metis bij de toegang tot hun persoonlijke archief.

>      Talrijke metis hebben vandaag nog steeds geen authentieke geboorteakte en hebben niet de middelen, nog de toegang, om hun familiale banden in Afrika en België op te sporen. Dit terwijl hun ouders vaak bekend waren.

>      Het onderzoek dient te gebeuren in samenwerking met het Museum van Tervuren, de Institutions pour la Famille, Kind en Gezin, diverse universiteiten, CEGESOMA (Service Public Fédéral), Buitenlandse Zaken, de medewerking van Assumani Budagwa (auteur van « Noirs, Blancs, Métis ») en eventueel organisaties zoals Mater Matuta en andere betrokken organisaties, zonder de historici te vergeten, de juristen en de ambassades van Rwanda, Burundi en Congo en de Ministeries van justitie.

>      Deze instellingenmoeten de metis helpen en begeleiden bij hun genealogische opzoekingen, de zoektocht naar hun ouders, broers, zusters, zonder daarbij de veranderingen van naam en nationaliteit te vergeten die bepaalde metis werden opgelegd, enz…

Turnen in Save

·       Een sterke gemeenschappelijke identiteit opbouwen, die interactief is, tussen de nieuwe generaties en de ouderen. Deze identiteit betekent een steun voor de jonge metis die vaak ontredderd zijn en gestigmatiseerd worden omwille van hun huidskleur.

·       De geschiedenis van de metissen kenbaar maken aan het nageslacht.  Deze geschiedenis zal talrijke metis toelaten beter hun verleden te begrijpen en hun Afrikaanse en Europese wortels met elkaar te verzoenen. Zo kunnen ze beter het heden te begrijpen en de toekomst aan te vatten.

·       Het organiseren en  plannen van vergaderingen, ontmoetingen, multiculturele evenementen voor alle generaties van metis in België, teneinde een hechte gemeenschap te creëren. Dit in de lijn met wat werd georganiseerd door de oudere metis van Save en Byimana, die hierdoor de banden die ze hadden gesmeed in de « weeshuizen » hebben weten te bewaren.

·       Het sensibiliseren van België, zijn burgers, politici en leiders rond de geschiedenis van de metis, voortkomende uit het Belgisch koloniaal regime, via de media, sociale netwerken en conferenties. Teneinde het debat in het Federale en Gewestelijke parlement te kunnen voeren.

·       Het verkrijgen, dankzij deze sensibilisering, van een erkenning door de Belgische overheden van dit vergeten, miskende en duistere aspect van de kolonisatie.