Contact Email: MetisBe@gmail.com

miXed2020

Is een feitelijke vereniging een platform om te communiceren.

AMB/MBV asbl/vzw

External Communication: Charles Géradin geradin_charles@hotmail.com
On Data Protection: Charles Géradin geradin_charles@hotmail.com
Jacqui Goegebeur
Jacques Mbiye
François Milliex

Evarist Nikolakis

John van der Linden
Onze statuten // Nos status 

Lid worden//Devenir Membre

Koken kost geld. Tot nu toe betaalden we alles uit eigen zak. Daarom DONEER en wordt lid van de vereniging AMB/MVB. miXed2020 is veeleer een soort debatplatform, een mailinglist in zijn ruwe vorm. Vanaf vandaag vragen we aan alle leden (per gezin)  een jaarlijkse bijdrage van minimuum 20 Euro op het rekeningnummer: BE61 0017 9386 1517 met als rekeninghouder AMB Association Metis België. Vul ook zeker onderstaand inschrijvingsformulier in.
Onderaan kan je je inschrijven op de gratis nieuwsbrief.

Bien cuisiner coûte de l'argent. Jusqu'à présent, nous finançons nos activités avec nos propres moyens. C'est le moment d'avoir votre soutien pour créer une meilleure base financière, c'est le moment de solliciter une contribution pour l'association AMB/MVB. miXed2020 une sorte de mailinglist mais très basic. 
Nous demandons à tous les membres une cotisation (par famille) annuelle de minimum 20 Euro à verser sur le numéro de compte : BE61 0017 9386 1517 ayant comme titulaire AMB Association Metis Belgique. Remplissez aussi ci-dessous le formulaire d'inscription. Pour la lettre d'information gratuite vous devez vous inscrire en dessous de cette page.

Inschrijvingsformulier//Inscription

Naam//Nom *
Naam//Nom

Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van een ledenadministratie, om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Voor opmerkingen rond de inhoud contacteer metisbe@gmail.com
Vos données ne seront utilisées dans le cadre de l'adminstration des membres pour fournir les informations que vous avez demandées. Si vous avez des remarques sur le contenu du website contacter metisbe@gmail.com